Om skolan

Grimstaskolan är en kommunal skola för elever i årskurserna 6-9.

Öppet hus den 4 februari

Torsdag den 4 februari har vi ett digitalt öppet hus för elever och vårdnadshavare som är intresserad av att söka till Grimstaskolan. Rektor och personal kommer tillsammans att berätta om skolans aktiviteter med mera.

Kommunal grundskola med profilverksamhet inom musik och idrott

Grimstaskolan är en grundskola med en utmärkande profilverksamhet. Skolan är en skola med kvalitet och bredd i sitt skolutbud. Grimstaskolan ligger i lugn och naturnära miljö. Är du intresserad av att studera på Grimstaskolan så hör av dig till oss.

Välj profil eller inriktning

Vi bedriver idag undervisning med både nationellt såväl som internationellt fokus i våra olika profiler och inriktningar. Det gör att du som elev på skolan inte bara deltar i det normala skolarbetet. Du kan också välja en av våra utmärkande profiler inom musik eller idrott. Du som istället väljer en allmän skolgång kan välja till en inriktning. Du kan välja mellan inriktning Internationalisering/Samhällskunskap (Internationalisering/SO) och Matematik/Naturkunskap (Ma/No).

Internationella samarbeten - europeiskt perspektiv

Skolan har utbytesresor och samarbeten med andra skolor i Europa. Vi möter elever i andra länder genom digitala kontaktytor och samarbetar inom hållbarhet-, demokrati- och miljöfrågor. Skolan har en EU-ambassadör.

Digitala läromedel och egen dator

Eleverna i årskurs 7-9 har egen dator och vi använder digitala läromedel.

Webbaserat verktyg för information - SchoolSoft

All löpande information och dialog sker i skolans webbaserade verktyg.

Senast uppdaterad: 18 januari 2021