Stöd, hälsa och trygghet

I Upplands Väsby är skolhälsovården centralt organiserad. Det finns en skolläkare knuten till samtliga skolor. Tidsbokning för våra elever sker genom skolsköterskan.

Plan mot kränkande behandling

Alla skolor måste varje år göra en plan mot kränkande behandling. Tanken är att planen ska förebygga och förhindra kränkningar. Nedan kan du ta del av vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Skolsköterska

Skolhälsovårdens uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande genom bland annat hälsobesök och vaccinationer. Skolsköterskan följer elevernas hälsoutveckling under grundskolan och gymnasiet. Vid behov kan skolsköterskan erbjuda enklare sjukvårdsinsatser eller hänvisa till rätt sjukvårdsinstans. Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt.

Skolans skolsköterska heter Angelica Burgman. Hon arbetar 4 av 5 dagar per vecka på Grimstaskolan & Nordanskolan.

Kontaktinformation

Besöksadress: Vårvägen 1

Postadress: Skolhälsovården, Grimstaskolan / Nordanskolan, Vårvägen 1, 19464 Upplands Väsby.

E-post: angelica.burgman@upplandsvasby.se

Telefon: 08-59097469

Kurator:

Vi har en kurator som heter Andrea Hovorka. Hon nås via telefon eller mail.

E-post: andrea.hovorka@upplandsvasby.se

Telefon: 08-51808875

Studie- och yrkesvägledare

Grimstaskolans studie- och yrkesvägledare Kerstin Bergström Niemi  finns tillgänglig på skolan:

Telefon: 08- 590 973 26

E-post: kerstin.niemi@upplandsvasby.se

Modersmålsundervisning

För att få rätt till modersmålsundervisning finns det vissa krav som du som elev ska leva upp till.

Information om modersmålsundervisning på Upplands Väsby kommuns webbplats

Senast uppdaterad: 8 februari 2024