Utgrävningen i Smedby

Lärare, hembygdsaktiva och personal på Gunnes gård, sammanlagt tio personer, grävde i juni 1996 ut ett par stensättningar på gravfält nr 13 intill Gunnes gård. Jonathan Lindström, då arkeolog på Stockholms läns museum ledde utgrävningarna. Fotograf Mona Rey följde utgrävningen och fotodokumenterade allt.

Detta är en dokumentation av utgrävningen. Från ansökan fram till rapport. Om ni vill fördjupa er så titta igenom de olika kategorierna nedan.

Bakgrund

Här är den bakgrundsbeskrivning som låg till grund till att man ansökte om att få göra en utgrävning i Smedby.

Grävdagbok (med foton)

Här finnes foton samt en beskrivning av hur utgrävningen gick till steg för steg.

Första graven

Här finns en fördjupning i fynd och tolkning av den först öppnade graven.

Andra graven

Här finns en fördjupning i fynd och tolkning av den andra öppnade graven.

Barnet och kvinnan

Osteologi är läran om benmaterial. I anslutning till utgrävningen gjordes en analys av det framgrävda skelettmaterialet. Här är den tolkning som gjordes.

Kristna drag

Gravarna visar tydliga tecken på kristen påverkan.

Kniven

Det enda övriga fyndet utöver skeletten var i form av en kniv och återfanns i den andra gravsättningen som öppnades.