Hur man fakturerar kommunen

Här hittar du information om hur man fakturerar kommunen.

Kommunens ambition är att minimera antalet papperstransaktioner genom att digitalisera flödet av beställningar och fakturor. E-handel hoppas kommunen kunna införa under nästa år.

E-faktura

Nedan beskrivs de olika alternativa format som är tillämpbara inom ert avtalsområde. Kommunen ansluter sig helt till den av Sveriges Kommuner och Landsting framtagna standard för offentlig sektor som benämnes SFTI (Single Face To Industri).

Fakturerungsrutiner för E-faktura Upplands Väsby Word, 29 kB.

Format

När det gäller E-faktura så tar vi emot följande format.

  1. SFTI Svefaktura version 1.0 med GLN 7362120000012
  2. PEPPOL BIS Billing 3 med ID 0007:2120000019

Lagkrav om obligatorisk e-faktura

Nytt lagkrav om obligatorisk e-faktura som omfattar alla inköp till följd av offentlig upphandling som görs från den 1 april 2019.

Kravet på elektronisk faktura till följd av offentlig upphandling gäller endast inköp där betalning sker mot faktura. Inköp som sker mot kontant betalning omfattas inte av kravet. Inköp som en upphandlande myndighet eller enhet genomför med betalkort räknas som kontant betalning.

Upplands Väsby kommun arbetar för att ha en effektiv fakturahantering och scannar därför in alla inkommande fakturor. Av den anledningen ställs krav på fakturans innehåll.

Obligatoriska uppgifter

Specifikation om vad fakturan avser:

  • Plusgiro (bankgiro eller bankkonto om plusgiro saknas)
  • Leverantörens organisationsnummer/momsregistreringsnummer
  • Uppgift om F-skatt
  • Fakturanummer
  • Förfallodatum
  • Fakturabelopp
  • Momsbelopp.

Häfta inte ihop bilagor med fakturan, utan använd gem. Fakturor får inte vara handskrivna. Upplands Väsby tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto från fakturadatum om inte annat avtalats vid inköpstillfället. Fakturerings- eller andra liknande administrativa avgifter accepteras inte av Upplands Väsby kommun.

Om obligatoriska uppgifter saknas

Fakturor som inte uppfyller kraven ovan kommer att skickas tillbaka för komplettering. Kommunen betalar inte förseningsavgifter på fakturor som blivit försenade till följd av avsaknad av obligatorisk information. Måste fakturan returneras till leverantören för korrigering av ovanstående uppgifter gäller ny betalningstid från att beställaren erhållit korrigerad faktura.

Fakturaadress

Nedanstående adress gäller endast för fakturor:

Upplands Väsby kommun
Box 86
194 22 Upplands Väsby

Fakturorna går till en extern leverantör för öppning, skanning och tolkning. Vi ber er därför att skicka produkter, påminnelser och övrig information till kommunens respektive leveransadresser som ska anges särskilt vid beställning. Information som skickas med fakturan kommer att sorteras bort av skanningsleverantören.

Utlandsfakturor

Utlandsfakturor skickas direkt till beställaren.  

Vill du komma i kontakt med upphandlingsenheten maila på upphandling@upplandsvasby.se.

Senast uppdaterad: 31 augusti 2022