Bli röstmottagare i Upplands Väsby kommun

Vill du göra en insats för demokratin? Då kan du arbeta som röstmottagare under Europaparlamentsvalet 2024.

Den 9 juni är det Europaparlamentsval, EU-val, och Upplands Väsby kommun söker därför dig som vill arbeta under förtidsröstningen 22 maj – 9 juni samt under valdagen 9 juni 2024.

Vad innebär det att vara röstmottagare?

Arbetet som röstmottagare kräver stor noggrannhet och ett serviceinriktat arbetssätt. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:

 • ta emot röster
 • pricka av röstlängden
 • hjälpa väljare och svara på väljares frågor om röstning
 • hålla ordning i vallokalen eller lokalen som är öppen för förtidsröstning
 • räkna rösterna efter vallokalens stängning på valdagen.

Vill du bli röstmottagare till EU-valet skickar du in en intresseanmälan genom e-tjänsten längst ner på denna sida. Läs igenom all information först. Du får önska funktion och vilka tider du kan arbeta.

När du skickar in din ansökan kommer valkansliet behandla den. Vi återkopplar till dig med information om eventuellt arbete så snart som möjligt. Rekryteringen sker löpande i flera steg och pågår till slutet av mars. Från och med 18 april börjar vi hålla utbildningar för röstmottagare. Du behöver inte bo i Upplands Väsby för att arbeta som röstmottagare.

Arbete under valdagen

På valdagen, söndag 9 juni, är 28 vallokaler öppna och alla lokaler ska bemannas med röstmottagare. På valdagen består arbetslaget av en ordförande och en vice ordförande och 4 – 6 röstmottagare. Ordförande fungerar som ledare för arbetslaget.

Arbete under förtidsröstning

Under en period om nästan tre veckor, 18 dagar, innan valet ordnas förtidsröstning. Väsby kommer ha fyra förtidsröstningslokaler öppna i varierad utsträckning under perioden. Arbetslaget under förtidsröstningen består av en teamledare och röstmottagare.

 1. Du ska ha fyllt 18 år senast den första tjänstgöringsdagen.

 2. Du ska ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer utfärdat av Skatteverket.

 3. Du får inte vara ordförande eller vice ordförande i en vallokal eller teamledare i en förtidsröstningslokal om du själv kandiderar till EU-valet. Kandidaturen avser att du står på valsedeln i det aktuella valet.

 4. Du måste gå den obligatoriska utbildningen för röstmottagare.

 5. Som röstmottagare måste du vara stresstålig, serviceinriktad, noggrann och vara bra på att samarbeta.

 6. Du ska tala och förstå svenska väl. Övriga språkkunskaper är meriterande.

 7. Som röstmottagare får du inte ha en aktiv partiföreträdande roll i samband med valrörelsen. Med det innebär exempelvis partifunktionär eller valsedelsutdelare.

 8. Har du tidigare erfarenhet av att vara röstmottagare är det meriterande.

 9. Du ska ha grundläggande IT-kunskap. Valkansli och röstmottagare kommunicerar nästan uteslutande genom digitala kanaler. Vid arbete i förtidsröstningen ska du kunna skriva ut röstkort från Valmyndighetens IT-stöd Valid. Du behöver ha tillgång till mobilt bank-id på din mobiltelefon.

När du är röstmottagare i Upplands Väsby kommun får du ett skattepliktigt arvode. Att vara röstmottagare är ett förtroendeuppdrag och inte en anställning.

 

Du kommer inte att få arvode för att du genomför utbildningen för röstmottagare men sen inte fullföljer tjänstgöringen.

 

EU-valet infaller under en svensk långhelg. Du kommer inte få extra arvode för obekväma arbetstider. Torsdag 6 juni är nationaldagen (röd dag) och lördag 7 juni är en klämdag. Vallokalerna kommer att möbleras av röstmottagarna på lördag 8 juni. Söndag 9 juni är valdag och vallokalerna är öppna för röstning mellan klockan 08.00 – 21.00. Efter vallokalens stängning räknas rösterna innan de lämnas till valnämndens kansli på natten till måndagen.

 

Ekonomisk ersättning för röstmottagare under EU-valet 2024

Funktion

Arvode

Ordförande (valdag)

Leder arbetet under valdagen i vallokalen i enlighet med valkansliets instruktioner. Ansvarig i vallokalen, arbetsleder och schemalägger övriga röstmottagare.

4600 kronor

Vice ordförande (valdag)
Bistår ordförande i dennes arbete. Tjänstgör som ordförande när ordinarie frånvarar.

4150 kronor

Röstmottagare (valdag)
Utför sedvanliga uppgifter för röstmottagare som att dela ut valkuvert, kontrollera valsedlarnas ordning och hantera röstlängden enligt ordförandens instruktioner.

3550 kronor

Extra rösträknare (valdag kväll)
Ansluter till vallokalens arbetslag cirka 30 min innan stängning för att hjälpa till att räkna röster efter vallokalens stängning klockan 21.00 tills räkningen är klar.

2050 kronor

Förtidsröstning (valdag)
Arbetar under valdagen i förtidsröstningslokalen som röstmottagare. Utför sedvanliga uppgifter för röstmottagare som att dela ut valkuvert, kontrollera valsedlarnas ordning och hantera röstlängden enligt teamledarens instruktioner.

3550 kronor

Förtidsröstning (timarvode)
Arbetar under förtidsröstningen i förtidsröstningslokalen som röstmottagare. Utför sedvanliga uppgifter för röstmottagare som att dela ut valkuvert, kontrollera valsedlarnas ordning och hantera röstlängden enligt teamledarens instruktioner.

200 kr per timme

Teamledare (förtidsröstning timarvode)
En av de tjänstgörande röstmottagarna i förtidsröstningslokalen är teamledare. Teamledaren har goda kunskaper om val och leder arbetet i förtidsröstningslokalen. Funktionen är ungefär som en ordförande i en vallokal.

270 kr per timme

Ambulerande röstmottagare (förtidsröstning)
Röstberättigade som inte har möjlighet att ta sig till en vallokal eller förtidsröstningslokal eller budrösta har möjlighet att beställa en ambulerande röstmottagare. Du tar dig till den röstberättigades hem för att hen ska kunna avlägga sin röst.

Förtidsröstningsarvode + 250 kr per dag + bilersättning

Reserv (valdag)
Ingår i valdagens reservpool. 550 kronor i beredskapsersättning utges, vid eventuell tjänstgöring utges endast ordinarie arvode.

550 kr (beredskapsersättning)

Valnämnden i Upplands Väsby kommun har uppdraget att planera och genomföra Europaparlamentsvalet på ett tillgängligt, rättssäkert och tryggt vis. I det ingår det bland annat att det finns bemannade vallokaler på valdagen och att röstberättigade har möjlighet att förtidsrösta.

 

Valnämnden har en tjänsteorganisation, valkansliet. Det är valkansliet som verkställer de beslut som valnämnden fattar. Valkansliet rekryterar också röstmottagare med olika ansvarsområden för att valnämnden ska kunna genomföra uppdraget om ett val som är tillgängligt, rättssäkert och tryggt.

Sök uppdrag som röstmottagare

Skicka in din intresseanmälan om att få arbeta som röstmottagare i e-tjänsten nedan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta valnämndens kansli via mejl på val@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 12 december 2023