Information om kommunens verksamheter

Här hittar du information om hur pandemin påverkar våra verksamheter.

Information om vad som gäller för förskola och grundskola

Information om vad som gäller för gymnasieskolan.

Information om vad som gäller för äldreboenden och övrig äldreomsorg. Här finns även information om vad som gäller för LSS-boenden.

Information om vad som gäller för kultur- och fritidsverksamheten.