Omsorg och hjälp

Information om vad som gäller för äldreboenden och övrig äldreomsorg. Här finns även information om vad som gäller för LSS-boenden.

Uppdaterad 15 februari 2022

Avrådan att besöka äldreboenden

Många restriktioner tas bort från och med 9 februari. Avrådan för besök till äldreboende är kvar tills vidare.

Tydliga rutiner

Personal på de kommunala boendena, medarbetare inom hemtjänst och personlig assistans arbetar enligt tydliga rutiner för att minimera risken för smittspridning. Personalen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Basala hygienrutiner och korrekt användning av personlig skyddsutrustning tillämpas på alla våra boende, inom hemtjänst och personlig assistans. Personalen använder alltid vätskeresistent kirurgiskt munskydd och visir när två meters avstånd till andra inte kan upprätthållas eller vid ansiktsnära vård. Även om de är vaccinerade.

Äldreboenden och LLS-boenden

Det finns särskilda besöksrutiner på plats. Alla besökare uppmanas att följa respektive boendes rutiner och använda skyddsutrustning som verksamheterna tillhandahåller vid behov.

För att minimera risken för smittspridning ska du:

  • Avstå från besök om du har minsta symtom på förkylning.
  • Vara noga med handhygien.
  • Meddela gärna ditt besök i förväg.
  • Använda munskydd eller visir vid besök.
  • Håll avstånd och begränsa fysisk kontakt vid besök.
  • Besöket bör ske i den boendes lägenhet/rum eller utomhus.
  • Max två besökare per lägenhet/rum.
  • Avvakta med besök minst en vecka om du varit utomlands, någon i ditt hushåll har en misstänkt eller pågående covid-19 infektion eller om ni varit i kontakt med någon med covid-19 senaste 14 dagarna.

Hemtjänst

Hemtjänstutförarna arbetar enligt tydliga rutiner för att minimera risken för smittspridning. De följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hemtjänstpersonalen använder alltid munskydd vid ansiktsnära vård och omsorg, som skydd för den de besöker. De ska även hålla avstånd till alla personer som befinner sig i bostaden, om inte hjälpen kräver nära vård- och omsorg.

Senast uppdaterad: 11 mars 2022