Omsorg och hjälp

Information om vilka restriktioner som gäller för äldreboenden och övrig äldreomsorg. Här finns även information om vad som gäller för LSS-boenden.

Uppdaterad 17 december 2022

Ansträngt läge

Läget inom hälso- och sjukvården är ansträngt. Flera sjukhus har gått in i stabsläge. Det betyder att beredskapen är förhöjd inom vården.

Bakgrunden är en ökning av Covid-19, Norovirus (vinterkräksjuka), RS virus och säsongsinfluensan. Ett ökat antal patienter som vårdas på sjukhus och på intensivvårdsavdelning belastar en redan ansträngd hälso- och sjukvård ännu mer.

Därför inför Upplands Väsby åter igen obligatorisk användning av munskydd under hela arbetspasset för personalen. Som alltid ska personalen stanna hemma vid minsta symtom förkylning eller om de känner sig hängiga.

Tydliga rutiner

Personal på de kommunala boendena, medarbetare inom hemtjänst och personlig assistans arbetar enligt tydliga rutiner för att minimera risken för smittspridning. Personalen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Basala hygienrutiner och korrekt användning av personlig skyddsutrustning tillämpas på alla våra boende, inom hemtjänst och personlig assistans.

Äldreboenden och LLS-boenden

Det finns särskilda besöksrutiner på plats. Alla besökare uppmanas att följa respektive boendes rutiner och använda skyddsutrustning som verksamheterna tillhandahåller vid behov.

För att minimera risken för smittspridning ska du:

  • Avstå från besök om du har minsta symtom på förkylning.
  • Vara noga med handhygien.
  • Meddela gärna ditt besök i förväg.
  • Använda munskydd eller visir vid besök.
  • Håll avstånd och begränsa fysisk kontakt vid besök.
  • Besöket bör ske i den boendes lägenhet/rum eller utomhus.
  • Max två besökare per lägenhet/rum.

Hemtjänst

Hemtjänstutförarna arbetar enligt tydliga rutiner för att minimera risken för smittspridning. De följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hemtjänstpersonalen använder alltid munskydd vid ansiktsnära vård och omsorg, som skydd för den de besöker. De ska även hålla avstånd till alla personer som befinner sig i bostaden, om inte hjälpen kräver nära vård och omsorg.

Senast uppdaterad: 25 januari 2023