För företagare

Här hittar du som företagare kommunens åtgärder som ska underlätta för dig under coronapandemin och information för dig som driver kafé eller restaurang.

Stödpaket till företagare

Vi har förlängt betalningstider på hyror i kommunägda lokaler till 90 dagar.

 • Avgifter för sophämtning
 • Anslutningsavgifter för vatten- och avlopp
 • Tillstånds- och tillsynsavgifter enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och avgifter enligt alkohollagen och tobakslagen.
 • Avgifter för torghandel och uteserveringar

Redan fakturerat av ovanstående – går inte till inkasso.

 • som kan ställa om sin produktion till för samhället nödvändiga produkter som kan användas inom vård, skola och omsorg så som:
  • handsprit
  • visir
  • skyddskläder
  • med mera.
 • som verkar inom området tillverkning eller distribution av produkter och komponenter för vatten- och avloppsförsörjning.
Från och med den 23 mars 2020 accepterar Upplands Väsby kommun betalningsvillkor på 20 dagar på leverantörsfakturor. Betalningstiden förkortas därmed med 10 dagar och beslutet gäller tills vidare.
 • Du måste själv sätta 20 dagars betalningsvillkor på de fakturor du skickar till oss.
 • Vi arbetar samtidigt med att betala redan inkomna leverantörsfakturor i snabbare takt.

Vi hyr ut lokaler till ett stort antal företag och verksamheter. De flesta hyresgäster är företag som är offentligt finansierade och verkar inom skola, vård och omsorg. De påverkas inte ekonomiskt av pandemin så länge den offentliga finansieringen kvarstår.

Ett fåtal företag och verksamheter bedriver dock verksamhet som är helt beroende av privata kunder och som nu har förlorat intäkter. För dessa erbjuder kommunen möjlighet att få en omsättningsbaserad hyra under perioden 1 mars 2020 till och med den 31 augusti 2020.

Kontakta oss för omsättningsbaserad hyra

Tillhör ditt företag denna senare grupp är du välkommen att kontakta fastighetschef Britt Lexander för dialog om övergång till omsättningsbaserad hyra.
 • Förlänger tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där det är går.
 • Prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Erbjuder dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden utifrån om de kan behöva pausas eller avbrytas.
 • Ser över om kommunen kan tidigarelägga planerade kommunala investerings- eller renoveringsprojekt.

För dig som driver restauranger, barer och kaféer

Spridningen av coronaviruset gör att du som driver restaurang, kafé eller bar behöver förhålla dig till flera tillfälliga regler.

Information om ändrade regler och stöd till företagare

Det finns flera tillfälliga ändringar av regler med anledning av covid-19 som kan vara viktiga för dig som företagare att känna till. Det handlar bland annat om allmänna råd, om nya regler vid sjukdom och om nya regler vid vissa anställningsformer.

Vill du ha råd och få information om vilka stöd som finns att tillgå. Kontakta då företagsjouren som hjälper dig som har ett litet eller medelstort företag. Det är Almi Företagspartner och Region Stockholm som står bakom jouren.

Samverkan pågår i befintliga regionala samverkansstrukturer och Region Stockholm medverkar i en särskilt tillsatt regional samverkansgrupp tillsammans med Länsstyrelsen och Stockholm Business Region. Dialoger sker även löpande med Tillväxtverket, Sveriges Kommuner och Regioner och Näringsdepartementet.

Presentkort från kommunen

För att uppmuntra våra anställda och stötta det lokala näringslivet har vi beslutat att ge våra kommunanställda ett presentkort på 300 kronor. Det ska användas till köp av varor och tjänster i Upplands Väsby kommun.

Presentkortets giltighetstid gick ut den 31 oktober 2020.

Till dig som företagare uppmanar vi att inte längre ta emot presentkortet som betalmedel. Du kan lösa in presentkort som du har tagit emot fram till en 30 november 2020.

 • Presentkortet var giltigt som betalmedel till och med den 31 oktober 2020.
 • Presentkortet får inte användas för köp av spel/lotter, alkohol eller tobak.
 • Presentkortet gäller vid ett köptillfälle.
 • Kunden får inte pengar tillbaka om beloppet inte används helt.
 • De kan inte byta presentkortet mot kontanter.
 • Presentkortet ska dateras och skrivas under av medarbetare och näringsidkare vid betalning.
 • Presentkortet är personligt och kan inte överlåtas till någon annan.
 • Varje värdebevis har en unik sifferkombination med åtta siffror och med innehavarens namn.

Den sista dagen för redovisning av inlösta presentkort är den 30 november 2020.

 • Använd e-tjänsten Lös in presentkortlänk till annan webbplats.
 • Behåll originalen av de inlämnade presentkorten året ut för din redovisning.
 • Vi betalar ut inlösta presentkort inom 7–10 dagar.

Kan du inte använda e-tjänsten?

Om du saknar bankID, kontakta Per-Ola Lindahl via e-post eller ring under kontorstid så får du hjälp. 

Senast uppdaterad: 23 november 2020