Kommunens kvalitet i korthet

Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför varje år Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. KKiK redovisar resultat inom utvalda områden som är intressanta för medborgarna. Ambitionen är att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Barn och unga

Samhälle och miljö

Stöd och omsorg