Befolkning, arbete och byggande

Här hittar du länkar till statistik om Upplands Väsby kommun. Du hittar även vad framtida befolkningsprognoser säger kring utvecklingen av vår kommun.

Det finns mycket statistik och data om kommunen tillgänglig på andra myndigheters webbplatser. Du kan där jämföra kommuner med varandra eller med regionen eller hela landet.

Statistik om Upplands Väsby kommun

Jämförande statistik på Statistikmyndigheten (SCB)

På SCB:s webbplats hittar du statistik inom en rad olika områden, för såväl landet, regioner och kommuner.

Jämför olika verksamheter i Kolada

Här hittar du nyckeltal för kommuner och regioner inom ett stort antal områden. Du kan få informationen i tabellform, diagram eller på karta.

Jämför olika verksamheter i Upplands Väsby kommun med andra kommuner på Koladas webbplats. Länk till annan webbplats.

Skolverket

Här hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildning.

Statistik på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Delområden inom Upplands Väsby

Vi har i dag inte officiellt delat upp kommunen i kommun- eller stadsdelar som till exempel Stockholm och Sollentuna har gjort. I vår planering kan du istället se att vi har delat upp kommunen i tre områden. De är:

 • Västra Väsby
 • Centrala Väsby
 • Östra Väsby.

Gränserna är motorvägen E4:an och järnvägen.

SCB:s uppdelning av områden

Vill du ha statistik över ett ännu mindre område så har SCB en annan indelning. Den heter NYKO6-områden. De är relativt små geografiska områden, med cirka 300–2 000 invånare.

Det finns även NYKO6-områden med ännu mindre eller ingen befolkning. De omfattar ofta landsbygd eller ett industriområde.

Vill du ha statistik för exempelvis stadsdelen Bollstanäs? Då behöver du först själv definiera vilka NYKO6-områden som ingår i Bollstanäs. Efter det behöver du räkna ihop statistiken för de olika områdena.

Se NYKO6-områden på Väsbykartan. Länk till annan webbplats.

Församlingar

I kommunen finns tre församlingar Ed, Hammarby och Fresta. De var tidigare egna kommuner. År 1952 slogs de samman och bildar numera vår kommun Upplands Väsby. År 2016 infördes indelningen i distrikt, vilka i vårt fall är identiska med församlingarna.

Vår befolkningsprognos är uppdelad på NYKO6-områden fram till 2029. Du kan göra ett urval på

 • kön
 • ålder
 • NYKO6-område
 • delområde
 • eller församling/distrikt.

Region Stockholms planområdesprognoser

Här hittar du den uppdelning som Region Stockholm använder sig av. De redovisar statistik som bland annat används i den regionala planeringen.

Planområdesprognoser på Region Stockholms webbplats. Länk till annan webbplats.

Upplands Väsbys befolkning

Kommunfakta

Kommunfaktablad - information om kommunen och statistik om invånarna på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Migrationsverket

Här hittar du statistik om bland annat antal inskrivna asylsökande i migrationsverkets mottagningssystem, ensamkommande barn, kommuntal och antal mottagna av kommunen.

Statistik på Migrationsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Arbetsförmedlingen

Här finns vecko- eller månadsstatistik för antal arbetssökande, lediga platser och arbetsmarknadspolitiska program per kommun.

Statistik på arbetsförmedlingens webbplats. Länk till annan webbplats.

Statistik från andra myndigheter

Ofta kan du även söka efter statistik på andra myndigheters webbplatser. SCB samlar in och publicerar ett urval av deras statistik vid fasta tidpunkter under året och då oftast som helårsdata.

En uppgiftslämnande myndighet kan ha

 • tätare rapportering (kanske vecko-, månads- eller kvartalsdata)
 • fler olika bakgrundsdata
 • och en snabbare publicering.

Statistiken anges då ofta som preliminär.

Senast uppdaterad: 12 september 2023