Val, folkomröstningar

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet.
Från och med den 8 maj kan du förtidsrösta.
Om du undrar hur röstningen går till hjälper gärna röstmottagarna dig i röstningslokalen.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen
  • Svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige
  • Medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden

Du får ditt röstkort i brevlådan

Alla som får rösta får hem ett röstkort i sin brevlåda. På kortet står det vilket valdistrikt du tillhör och i vilken vallokal du ska rösta i på valdagen.

För dig som är svensk medborgare och folkbokförd i annat EU-land

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i ett annat EU-land kan du anmäla dig till röstlängden för val till Europaparlamentet i det landet. Då stryks du från den svenska röstlängden.

För dig som är EU-medborgare och folkbokförd i Sverige

Den 14 mars kommer Valmyndigheten skicka ut brev till alla EU-medborgare folkbokförda i Sverige om anmälan till eller uträde från den svenska röstlängden.
Det ska göras senast den 26 april.
Läs mer om det härlänk till annan webbplats.

För dig som har dubbla medborgarskap i två olika EU-länder

Du som har dubbelt medborgarskap kan tas upp i två länders röstlängder, men du får bara rösta i ett av länderna.

Läs mer om vem som får rösta på valmyndighetens hemsidalänk till annan webbplats

Förtidsrösta från den 8 maj

I Väsby Centrum och vid Upplands Väsby station ligger de huvudsakliga lokalerna för förtidsröstning i Väsby. Glöm inte ta med en giltig id-handling (exempelvis id-kort, körkort eller pass). Ta gärna med ditt röstkort, men vi kan också ordna ett röstkort direkt på plats.

VÄSBY CENTRUM

Lokal: Östra entrén, lokal bredvid Specsavers
Adress: Dragonvägen 86
Onsdag 8 maj – 25 maj, kl. 12.00-19.00
Söndag 26 maj (valdagen) kl. 8.00-21.00

UPPLANDS VÄSBY STATION

Uppgången vid Pressbyrån
Måndag 13 maj – torsdag 16 maj kl. 12.00-19.00
Fredag 17 maj – söndag 19 maj kl. 11.00-15.00
Måndag 20 maj – lördag 25 maj kl. 12.00-19.00

GRIMSTAGÅRDEN

Adress: Gamla vägen 23
Torsdag 16 maj – fredag 17 maj kl. 13.00-17.00

LÖWENSTRÖMSKA SJUKHUSET

Hus 02 psykiatrin Adress: Löwenströms väg 5 D
Torsdag 23 maj – fredag 24 maj kl. 13.00-17.00

På röstkortet står det i vilket distrikt och i vilken lokal du ska rösta i om du vill rösta på valdagen.

Vallokalerna i Upplands Väsby kommun är öppna 08.00–21.00 på valdagen den 26 maj.

Kom ihåg att ta med dig ditt röstkort och legitimation till vallokalen!

Budröstning

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte har möjlighet att ta dig till en röstningslokal eller är intagen på häkte/kriminalvårdsanstalt så kan du budrösta.

Information om budröstning på Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Du som inte har möjlighet att använda dig av budröstning kan använda ambulerande röstmottagning.

Ambulerande röstmottagning

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en vallokal eller en förtidsröstningslokal och inte kan använda budröstning går det att beställa ambulerande röstmottagning. Då kommer ambulerande röstmottagare hem till dig, eller till den plats du befinner dig på, och hjälper dig att rösta. Din röst görs då i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en förtidsröstningslokal.
De ambulerande röstmottagarna är utsedda av kommunens valnämnd.

Ambulerande röstmottagning erbjuds på eftermiddagar den 20-24 maj.

Rösta i utlandet

Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller rösta på ambassad eller konsulat.

Information om röstning i utlandet på Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Karta över vallokaler, förtidsröstningslokaler och valdistrikt

Mer om Europaparlamentsvalet 2019

På central nivå är det Valmyndigheten och länsstyrelserna som ansvarar för genomförandet av valen.

Valnämnden

Valnämnden är den nämnd i kommunen som ansvarar för att valet genomförs korrekt.

Valkansliet

Valkansliet är de tjänstepersoner som arbetar med valet i Upplands Väsby kommun. Valkansliet arbetar på uppdrag av valnämnden.

Valkansliets kontaktuppgifter är:
Mejladress: val@upplandsvasby.se
Telefonnummer: 0859097700

Senast uppdaterad: 14 maj 2019
Kommun och politik