Agenda 2030

Agenda 2030 är en handlingsplan för att vi människor och vår planet ska utvecklas hållbart. Planen har 17 globala mål.

Målen togs fram för att världens länder tillsammans skulle arbeta för att uppnå fyra saker till år 2030.

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

Läs mer om de 17 globala målen på UNDP:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Upplands Väsby kommun och Agenda 2030

I Upplands Väsby kommun är arbetet med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet en del av alla verksamheter. Vi arbetar för att kommunen ska utvecklas hållbart för människor och miljön samt med stor hänsyn till det levande naturlivet i Väsby. I Väsby erbjuder vi medborgare i alla åldrar möjlighet till ett aktivt liv genom friluftsliv, kultur och idrott. Det leder även till en förbättrad folkhälsa. Kommunen och näringslivet samarbetar för att klimat- och miljöarbetet ska fortsätta utvecklas i Väsby.

Social hållbarhetsplan

Social hållbarhet står för ett jämställt och jämlikt samhälle där människor kan leva ett gott liv med bra hälsa. Som en del i kommunens arbete med Agenda 2030 kommer en sociala hållbarhetsplan att tas fram. Planen ska innehålla en inriktning för hur kommunen kan stärka sitt sociala hållbarhetsarbete. Målet är att alla Väsbybor ska må bra.