Tyck till

Just nu byggs det mycket runt om i vår kommun och mer ska byggas framöver. År 2040 förväntas vi vara 63 000 människor som bor i Väsby. Det är viktigt att både dagens och morgondagens Väsbybor trivs i den miljö vi planerar. Därför vill vi veta hur du skulle vilja att framtida byggnader i Väsby borde se ut. Vilken typ av arkitektur tycker du om?

Hur vill du att Väsby ska se ut?

I enkäten får du svara på frågor kring olika arkitekturstilar, material och färger. Enkäten tar några minuter att besvara. Dina svar skickas in anonymt och kommer tillsammans med övriga svar att användas vid planering av framtida stadsutvecklingsprojekt. Du kan dessutom välja att delta i utlottningen av biobiljetter.

Enkäten är öppen att besvara fram till och med den 11 november.

Du kommer nu att få se ett antal bilder på flerbostadshus i olika stilar. Tänk inte på vilka färger eller material byggnaden har utan fokusera på arkitekturstilen, det vill säga hur byggnaden ser ut och är utformad. Sätt ditt betyg på en femgradig skala där "tycker mycket om" motsvarar högsta betyg (5) och "tycker inte alls om" lägsta betyg (1).
1. På en skala 1-5, vad tycker du om stilen på byggnaderna ovan? * (obligatorisk)
1. På en skala 1-5, vad tycker du om stilen på byggnaderna ovan?

2. På en skala 1-5, vad tycker du om stilen på byggnaden ovan? * (obligatorisk)
2. På en skala 1-5, vad tycker du om stilen på byggnaden ovan?

3. På en skala 1-5, vad tycker du om stilen på byggnaden ovan? * (obligatorisk)
3. På en skala 1-5, vad tycker du om stilen på byggnaden ovan?

4. På en skala 1-5, vad tycker du om stilen på byggnaderna ovan? * (obligatorisk)
4. På en skala 1-5, vad tycker du om stilen på byggnaderna ovan?

5. På en skala 1-5, vad tycker du om stilen på byggnaderna ovan? * (obligatorisk)
5. På en skala 1-5, vad tycker du om stilen på byggnaderna ovan?

Kom ihåg att försöka bortse från vilka färger och material byggnaderna har och istället fokusera på arkitekturstilen, det vill säga hur byggnaderna är utformade.
6. På en skala 1-5, vad tycker du om stilen på byggnaden ovan? * (obligatorisk)
6. På en skala 1-5, vad tycker du om stilen på byggnaden ovan?

7. På en skala 1-5, vad tycker du om stilen på byggnaden ovan? * (obligatorisk)
7. På en skala 1-5, vad tycker du om stilen på byggnaden ovan?

8. På en skala 1-5, vad tycker du om stilen på byggnaderna ovan? * (obligatorisk)
8. På en skala 1-5, vad tycker du om stilen på byggnaderna ovan?

9. På en skala 1-5, vad tycker du om stilen på byggnaderna ovan? * (obligatorisk)
9. På en skala 1-5, vad tycker du om stilen på byggnaderna ovan?

10. På en skala 1-5, vad tycker du om stilen på byggnaden ovan? * (obligatorisk)
10. På en skala 1-5, vad tycker du om stilen på byggnaden ovan?

11. På en skala 1-5, vad tycker du om stilen på byggnaderna ovan? * (obligatorisk)
11. På en skala 1-5, vad tycker du om stilen på byggnaderna ovan?

12. På en skala 1-5, vad tycker du om stilen på byggnaderna ovan? * (obligatorisk)
12. På en skala 1-5, vad tycker du om stilen på byggnaderna ovan?

Du kommer nu att få se ett antal olika bilder på fasadmaterial, det vill säga det material som används för ytterväggarna i en byggnad. Försök att bortse från färgen på fasaden och fokusera på materialet i sig.
13. Välj de TVÅ fasadmaterial du gillar bäst. * (obligatorisk)
13. Välj de TVÅ fasadmaterial du gillar bäst.


Du kommer nu att få se bilder på ett antal färger som använts vid nybyggnationer av flerbostadshus i kommunen de senaste åren. Försök att bortse ifrån hur byggnaden ser ut och fokusera på vad du tycker om färgen.
14. På en skala 1-5, vad tycker du om färgen på byggnaden ovan? * (obligatorisk)
14. På en skala 1-5, vad tycker du om färgen på byggnaden ovan?

15. På en skala 1-5, vad tycker du om färgen på byggnaden ovan? * (obligatorisk)
15. På en skala 1-5, vad tycker du om färgen på byggnaden ovan?

16. På en skala 1-5, vad tycker du om färgen på byggnaden ovan? * (obligatorisk)
16. På en skala 1-5, vad tycker du om färgen på byggnaden ovan?

17. På en skala 1-5, vad tycker du om färgen på byggnaden ovan? * (obligatorisk)
17. På en skala 1-5, vad tycker du om färgen på byggnaden ovan?

18. På en skala 1-5, vad tycker du om färgen på byggnaden ovan? * (obligatorisk)
18. På en skala 1-5, vad tycker du om färgen på byggnaden ovan?

19. På en skala 1-5, vad tycker du om färgen på byggnaden ovan? * (obligatorisk)
19. På en skala 1-5, vad tycker du om färgen på byggnaden ovan?

20. På en skala 1-5, vad tycker du om färgen på byggnaden ovan? * (obligatorisk)
20. På en skala 1-5, vad tycker du om färgen på byggnaden ovan?

21. På en skala 1-5, vad tycker du om färgen på byggnaden ovan? * (obligatorisk)
21. På en skala 1-5, vad tycker du om färgen på byggnaden ovan?

22. På en skala 1-5, vad tycker du om färgen på byggnaden ovan? * (obligatorisk)
22. På en skala 1-5, vad tycker du om färgen på byggnaden ovan?

23. På en skala 1-5, vad tycker du om färgen på byggnaden ovan? * (obligatorisk)
23. På en skala 1-5, vad tycker du om färgen på byggnaden ovan?

Nedan följer till sist några demografiska frågor och möjligheten att delta i utlottningen av biobiljetter.
24. Vilket kön har du? Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du själv känner dig som. * (obligatorisk)
24. Vilket kön har du? Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du själv känner dig som.
25. Din ålder? * (obligatorisk)
25. Din ålder?26. Var bor du? * (obligatorisk)
26. Var bor du?
Glöm inte att skicka in dina svar genom att klicka på "skicka" nedan.
Senast uppdaterad: 11 september 2019
Kommun och politik