Upplands Väsby för 70 år sedan

Den 1 januari 1952 slogs landskommunerna samman och bildade Upplands Väsby kommun.

Upplands Väsby bestod tidigare av landskommuner: Ed, Fresta och Hammarby. År 1952 slogs flera kommuner samman runt om i Sverige. Sammanslagningarna genomfördes för att de små kommunerna skulle bli större så de hade ekonomiska förutsättningar för att bekosta de förändringar som skulle genomföras inom bland annat skolundervisningen och socialvården.

I Upplands Väsby fanns flera stora industrier, stora sjukvårdsanläggningar, jordbruk och ett utvecklat affärsliv. Vilket gjorde att kommunens ekonomi var mycket god.

Dragonvägen med de blå husen och Väsby Centrum. Bilden är från 1970-talet.

Dragonvägen med de blå husen och Väsby Centrum. Bilden är från 1970-talet.

År 1952 genomfördes kommunsammanslagningen och Upplands Väsby kommun bildades. Väsby skola öppnar även detta år. I kommunen bor 6 800 invånare.

År 1954 bildades Hembygdsföreningen.

År 1955 byggs Odensgården som äldrehem.

År 1960 bestod Upplands Väsby kommun av 11 000 invånare. Samma år byggdes det första höghuset i Väsby och Ägget i Runby. Husen i Runby som är placerade i en stor oval kallas Ägget.

År 1962 öppnar medborgarhuset.

År 1963 invigdes motorvägen Stockholm - Arlanda med trafikplats Väsby. Samma år anlades Mälarvägen. Under arbetet med vägen hittades över 400 pärlor och fler halsringar med miniatyrer av en Torshammare. Alla smycken är från Vikingatiden.

År 1966 invigs Sigma centrum. I Upplands Väsby bor nu 14 000 invånare.

År 1967 öppnar daghemmet Hopprepet.

År 1968 byggs de blå husen vid Dragonvägen.

År 1971 stod de blå husen med 500 lägenheter på Dragonvägen färdiga.

År 1972 stod Väsby centrum klart. Centrumområdet innehöll affärer, kommunens administrationslokaler, bostäder, servicehus för äldreboende, vårdcentral och kommunbibliotek.

År 1975 står gymnasiet klart.

År 1976 invigdes Marabous fabrik.

År 1977 stod Grimstaby färdigt med skola och förskola. Området är utformat som en liten dansk by med lägenheter i olika storlekar.

År 1982 bor det över 32 000 invånare i Upplands Väsby.

År 1985 genomfördes bostadsmässan Bo85 i Upplands Väsby. Under mässan visas områdena Carlslund, Runby och Björkvalla upp. Under mässan diskuterades framtidens boende.

Under 1985 växte Runby backar fram och flera nya viadukter: Mälarvägen, Bankes bro och Ladbron skapades. Det byggdes även en modern undergång under järnvägen som bandsamman Väsby och Runby med varandra.

År 1987 myntas Vilda Väsby när Väsby hockey går upp i elitserien.

År 1990 stod kvarteret Korpkulla klart. Idag kallat Pyramiden. Fastigheten skulle ge en stadsliknande bild när man närmande sig Upplands Väsby med tåget.

År 1991 står friluftsmuseumet Vikingagården Gunnes Gård klar.

År 2022 fyller Upplands Väsby 70 år.