Omröstningen är klar om Musiktunneln!

Illustrationen Color my day kommer att pryda den framtida Musiktunneln under Mälarvägen. Hundratals tog vara på möjligheten att delta i omröstning.

Det vinnande bidraget Color My Day. Illustrationen visar ett kollage av bilder som gjorts av barn- och ungdomar. Illustrationen är i regnbågens färger med vit bakgrund.

Det vinnande bidraget Color My Day

Nu står det klart; Color my day står som vinnare efter omröstningen om hur Väsbybor vill att Musiktunneln under Mälarvägen ska utsmyckas. Även det andra bidraget, Blue dream, fick många röster.

Color my day fick närmare 200 röster och Blue dream stannade på 169. Överlag har engagemanget kring Musiktunneln varit stort. Ett 50-tal unga Väsbybor bidrog till det inspirerande bidrag som nu kommer att smycka tunneln under Mälarvägen.

Kommunen gick sommaren 2021 ut med uppmaningen till Väsbys unga att komma med förslag på hur gång- och cykeltunneln under Mälarvägen ska utsmyckas. Temat för tunneln är musik. Barn och ungdomar uppmanades att skicka in kreativa förslag i form av teckningar, inspirerande bilder eller en egenskriven låt. De cirka 50 bidragen inspirerade till formgivningen av de två förslag som allmänheten kunnat rösta på senare samma år.

Bidragen som tävlade

Bidrag 1: Blue Dream

Tunneln ligger i anslutning till Blå Parken och de intilliggande blå höghusen som många känner igen i Väsby. Kommunens symbol är också blå. Därför är bidraget Blue Dream en hyllning till det blå.

I den slutgiltiga utsmyckningen är nedanstående bilder sammansatta till ett konstverk på varsin sida av tunneln. Tryck på bilden för att förstora. 

Blue Dream. Förslag på utsmyckning av Musiktunneln.

Bidrag 2: Color My Day

Det vinnande bidraget knyter an till de många regnbågar som ungdomarnas bilder innehåller. Färg som kanske symboliserar en sinnesstämning man är i, samtidigt som många olika färger symboliserar mångfald.

I den slutgiltiga utsmyckningen är nedanstående bilder sammansatta till ett konstverk på varsin sida av tunneln. Tryck på bilden för att förstora.

Color My Day. Förslag på utsmyckning av Musiktunneln.
Senast uppdaterad: 16 juni 2022