Finplanering av gatumiljön

I april började finplaneringen av området Fyrklövern. Det innebär bland annat asfaltering av flera gator, plantering av buskar och träd, belysning i området och en ny lekplats

Finplaneringen är byggarbetets sista steg. Området färdigställs då med nya markbeläggningar och kantsten på gator och torg. Området ska bland annat få ny belysning och möbleras med sittplatser. Träd, buskar och blommor kommer att planteras. Daggstråket väster om Vittraskolan kommer att få basketkorgar och löparbanor för att uppmuntra till aktivitet och lek. Bäckparken söder om Vittraskolan får även en ny lekplats.

Gator som kommer att göras i ordning de kommande åren är bland annat Blå gatan, Fyrklövergatan, Regndroppsgatan och Älvgatan. Även gränder och torg i området kommer att byggas klart.

Kartbild över området Fyrklövern i Upplands Väsby. Vissa gator och torg är blåmarkerade för att visa de platser där det kommer pågå finplaneringsarbete.

Finplaneringsarbete börjar på delar av Fyrklövernområdet, markerade med blått på kartbilden.


Arbetena började i mitten av april på Blå torget och delar av Drabantgatan som beräknas stå färdiga under hösten 2022. Efter det fortsätter arbetena stegvis vart efter inflyttning sker i de nya kvarteren.

Under tiden som arbetena pågår kan din framkomlighet komma att påverkas. Skyltar kommer att sättas upp för att hänvisa gång-, cykel- och biltrafiken i området rätt. Hela området uppskattas vara klart år 2025.