Finplanering av gatumiljön

I april 2022 började finplaneringen av området Fyrklövern. Det betyder bland annat asfaltering av flera gator, plantering av buskar och träd, belysning i området och en ny lekplats.

Finplaneringen är byggarbetets sista steg. Området görs då i ordning med nya markbeläggningar och kantsten på gator och torg. Fyrklövern ska bland annat få ny belysning och möbleras med sittplatser. Träd, buskar och blommor ska planteras. Daggstråket väster om Vittraskolan kommer att få basketkorgar och löparbanor. Bäckparken söder om Vittraskolan får en ny lekplats.

Gator som kommer att göras i ordning de kommande åren är bland andra Blå gatan, Fyrklövergatan, Regndroppsgatan och Älvgatan. Gränder och torg i området kommer också natt byggas klart.

Kartbild över området Fyrklövern i Upplands Väsby. Vissa gator och torg är blåmarkerade för att visa de platser där det kommer pågå finplaneringsarbete.

Finplaneringsarbete börjar på delar av Fyrklövernområdet, markerade med blått på kartbilden.


Arbetena började i mitten av april på Blå torget och delar av Drabantgatan som beräknas stå färdiga under våren 2023. Efter det fortsätter arbetena stegvis vart efter inflyttning sker i de nya kvarteren.

Under tiden som arbetena pågår kan din framkomlighet påverkas. Skyltar kommer att sättas upp för att hänvisa gång-, cykel- och biltrafiken i området rätt. Hela området uppskattas vara klart år 2025.