• Startsida
  • / Arbetet med ekosystemtjänster i Fyrklövern

Arbetet med ekosystemtjänster i Fyrklövern

Arbetet med ekosystemtjänster, det som naturen ger oss på direkta eller indirekta sätt, har de senaste åren fått ta en allt större plats i projektet Fyrklövern. Arbetet drivs framåt av kommunen, tillsammans med byggbolagen som ska bygga nya bostäder i Fyrklövern.

Det finns stora vinster i att värna om de tjänster som naturen ger, men även att skapa förutsättningar att utveckla fler när det planeras för nya kvarter. När det kommer till ekosystemtjänster i Fyrklövern går det verkligen att säga att många bäckar små gör en stor å. Olika bostadsnära ekosystemtjänster ger sammantaget en stor effekt. Inte bara till Fyrklövern, utan till hela Upplands Väsby.

Ekosystemtjänster i Fyrklövern hjälper till att skapa ett hållbart Väsby

Kommunens arbete med ekosystemtjänster

Upplands Väsby kommun har använt poängsystemet för att säkra kvaliteter i kvarteren inom Fyrklövern. Byggbolag har kunnat få reducerat pris för ökade kvaliteter i området. I det fortsatta arbetet kommer kommunen att ta fram ett uppdaterat poängsystem där större vikt läggs vid ekosystemtjänster.

För att få in ett ekosystemtjänsttänk så tidigt som möjligt finns en framtagen utvecklingsplan med tillhörande checklista för hela kommunen. Planen kan användas för att underlätta byggbolagens eftersträvan att bevara och tillskapa de ekosystemtjänster som ger störst effekt inom aktuellt område.

Så arbetar byggbolagen med ekosystemtjänster

Vi arbetar nu med att öka byggbolagens intresse att integrera ekosystem-tjänster som en del av sitt bygge i Fyrklövern.

Varje aktör har möjlighet att berätta om hur det arbetet ser ut i en broschyr som vi har tagit fram tillsammans med respektive byggbolag.

 

Ekosystemtjänster är ett slags stödsystem som naturen förser oss med – helt gratis. Exempel på ekosystemtjänster kan vara växtlighet som såväl människor som bin och humlor kan njuta av, träd och buskar som bidrar till fördröjning av vatten och bidrar till förbättrad luftkvalitet. Möjlighet till stadsodling och ytor för umgänge och lek är andra exempel.

Senast uppdaterad: 6 juli 2018