• Startsida
  • / På gång i Fyrklövern vecka 4-5

På gång i Fyrklövern vecka 4-5

En hand skriver på en mobilskärm

Här kan du läsa, i stort och smått, om pågående arbeten i Fyrklövern.

Arkadstråket

Arbetet med omvandlingen av Arkadstråket är i gång. Vi schaktar nu för att iordningställa ytskikten. Det innebär bland annat att vi asfalterar, sandar och lägger plattor. Arbetet utförs på en sida av stråket åt gången, i riktning mot centrum.

Vi eftersträvar full framkomlighet under arbetets gång.

Blå parken

I blå parken lägger vi skelettjord runt de värdefulla träden som flyttades till permanenta placeringar i parken i december förra året. Skelettjord är en teknik som används för att skapa goda förutsättningar för träd som planteras i stadsmiljö att kunna växa.

Så gick flytten av värdefulla träd till. Länk till annan webbplats.

Himmelsgränd

Vi planerar för att rusta upp Himmelsgränd, som ligger precis vid Väsby centrum. Ledorden för upprustningen är att skapa ökad trygghet och bättre belysning. Arbetet kommer att ske under året.

Senast uppdaterad: 24 januari 2019