• Startsida
  • / Grönt ljus för fler bostäder i Fyrklövern

Grönt ljus för fler bostäder i Fyrklövern

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen för Norra Ekebo. Arbetet med att färdigställa 450 nya bostäder tar därmed ett stort kliv framåt. Byggaktör är Stena Fastigheter.

Bild från flygplansperspektiv över området med röd markering

Flygbild över planområdet

Detaljplanen täcker området mellan Mälarvägen och befintlig bebyggelse i Ekebo. Omkring 450 nya bostäder ska byggas i flerfamiljshus, vilket till antalet nya bostäder är den största detaljplanen i Fyrklövern-projektet. Vi bygger både hyres- och bostadsrätter. Vi ska även göra plats för service i centralt läge, ett parkeringshus och två nya torg. Den befintlig förskolan Solkatten ingår i detaljplanen.

Detta är den sjunde detaljplanen i projektet Fyrklövern som har antagits av kommunfullmäktige. Om inga överklaganden kommer in vinner detaljplanen laga kraft i mitten av mars. Utbyggnad av gator och ledningar kan därmed påbörjas och bygglov för byggnader och andra åtgärder kan sökas.

Visionsbild för den planerade bebyggelsen:

Illustrationsbild över folk som rör sig framför ett bostadskvarter, närmast lins syns en frukt- och grönsaksbutik.

Visionsbild för den planerade bebyggelsen. Illustration: Brunnberg & Forshed

Flerbostadshus i kvällslila-ljus

Visionsbild för den planerade bebyggelsen. Illustration: Strategisk Arkitektur

Illustrationsbild över ett bostadskvarter

Visionsbild för den planerade bebyggelsen. Illustration: Strategisk Arkitektur

Illustrationsbild på ett grått flerbostadshus. Lite träd och siluetter av människor

Vy från Mälarvägen, illustration: Strategisk arkitektur

Senast uppdaterad: 19 februari 2019