• Startsida
  • / NCC förnyar infrastruktur i Fyrklövern

NCC förnyar infrastruktur i Fyrklövern

Byggbolaget NCC ska bygga ut och förnya vägar, gångstråk och broar i vår nya stadsdel Fyrklövern. Förberedande arbeten har redan startat på Mälarvägen.

Illustrationsbild med flygperspektiv

Illustration: Funkia landskapsarkitektur

NCC ska bygga om delar av Mälarvägen, Husarvägen och Ekebovägen med tillhörande gångstråk.

Vi kommer att informera om vilka arbeten och vart arbeten ska utföras när det finns mer information att ge.

NCC har tidigare utfört två etapper i Fyrklövern och har på sätt redan stor kunskap om de lokala förutsättningarna.

Området Fyrklövern ligger i centrala Upplands Väsby. Ambitionen är att utveckla området till en levande stadskärna genom förtätning av bostäder och verksamheter. I Fyrklövern ska NCC bland annat projektera en bro, riva, schakta, utföra betongarbeten, dra vatten- och avloppsledningar, anlägga och konstruera nya broar, vägar och gångstråk.

Senast uppdaterad: 6 april 2019