Nyhetsbrev vecka 51

Det har hänt mycket i Fyklövern under hösten, och det kommer fortsätta så under 2020. Här är en uppdatering om vad som har skett och planeras fram till februari nästa år.

Slutförda arbeten:

Dragonvägen:

Gångbanan längs den västra sidan är nu öppen för fotgängare hela vägen från Centrum till Mälarvägen. På den östra sidan är gång- och cykelbanan öppen för fotgängare och cyklister samma sträcka. Finplaneringen av Dragonvägen 76-84 är klar så att det nu går att få en inblick i hur hela vägen kommer att se ut när allt är färdigbyggt. Gatan utanför Drabantgatan 52 kommer att öppnas för trafik den här veckan så att man kan köra ut mot Dragonvägen.

Den lilla parken och gångbanan utanför Dragonvägen 46-54 är klar och besiktigas i slutet av vecka 51. Hela gångbanan på Blå gatan är asfalterad hela vägen ut till Dragonvägen, så att det blir lättare att ta sig mellan Arkadstråket och Dragonvägen.

Himmelsgränd:

Finplaneringen av Himmelsgränd är färdig fram till hörnet vid centrum och kommer öppnas innan jul. Resterande delar framför Bildsnabben och Texas Longhorn upp till centruminfarten öppnas tillfälligt inför vintern. Den kommer färdigställas helt under våren 2020. Nordic Wellness har påbörjat byggandet av en ny entré till sin gymanläggning från Himmelsgränd. Den beräknas vara klar under januari.

Blå parken och Blå gatan:

Slutbesiktningen av Blå parken, Arkadstråket och delar av Blå gatan är klar. Delen av Blå gatan som går genom Blå parken kommer vara öppen för gång- och cykeltrafik men själva parken öppnas för allmänheten under våren 2020. Det är för att växterna måste få tid att rota- och etablera sig.

Illustrationsplan av projektet Fyrklövern

Illustrationsplan av projektet Fyrklövern

Kommande arbeten efter nyår:

Under vecka 3 2020 börjar byggherren resningen av betongstommen för "Drabanten". Husen är markerade med svarta kryss på bilden. Av säkerhetsskäl kan gångbanan mellan Blå parkens damm och bygget inte vara öppen för allmänheten. Den stängs därför under tiden arbetet pågår. Gående och cyklister hänvisas då till Blå gatan i södra delen av parken, och Fyrklövergatan. Omledningen är markerad på bild 2 nedan med streckad rosa/grön linje.

Översikt just nu och den närmsta framtiden av gång- och cykelvägar, busshållplatser och omledning av fordonstrafik inom projektet Fyrklövern

Översikt just nu och den närmsta framtiden av gång- och cykelvägar, busshållplatser och omledning av fordonstrafik inom projektet Fyrklövern

Mälarvägen och Husarvägen:

Ombyggnaden av Husarvägen mellan centruminfarten och Hotellvägen är nästan klar. Kantstenar är satta och asfalten är lagd. Nya Husarvägen kommer öppna för trafik under våren 2020 då vissa av arbetena bredvid vägen måste utföras från vägytan.

Frågor och synpunkter:

Projektet har fått in många synpunkter på att belysningen i området inte är tillräcklig eller helt saknas på vissa ställen. Vi jobbar hårt med att förbättra belysningen så att det ska kännas tryggt att vistas i området. Du är alltid välkommen med dina frågor och synpunkter till Väsby Direkt, 08 - 590 970 00, tryckval 5 eller via mejl vasbydirekt@upplandsvasby.se

Med detta önskar Fyrklövernprojektet dig en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Senast uppdaterad: 18 december 2019