Nyhetsbrev vecka 5

Det händer saker i Fyrklövern varje dag. Bland annat har vi inventerat belysningen i området och jobbar på en handlingsplan för den. Arbetena med att lägga nya VA-ledningar under Mälarvägen fortgår och delar av Dragonvägen är helt klar.

Dragonvägen:

Framför Brabos hus bygger kommunen en lastzon för hämtning av sopor. Den beräknas vara klar under vecka 5. Inom kort kommer ytterligare en belysningsstolpe resas bredvid trappan vid Vilundastråket för att lysa upp mitten av trappan. Gång- och cykelbanan längs vägens östra sida är nu öppen från centrum till Mälarvägen. Utanför nummer 76-84 är alléträden på plats så att det går att få en inblick i hur hela Dragonvägen kommer att se ut om några år när allt är färdigbyggt.

Himmelsgränd:

Finplaneringen, det vill säga plattytor och belysning, är färdigställd fram till sydvästra hörnan på centrumbyggnaden och öppnade strax innan jul. Resterande delar framför Bildsnabben och Texas Longhorn upp till centruminfarten och busshållplatsen kommer att färdigställas under våren och sommaren 2020. Utöver det har Nordic Wellness öppnat en ny entré till sin gymanläggning från Himmelsgränd.

Illustrering av Fyrklövern

Illustrationsplan av Fyrklövern

Drabantgatan:

Under vecka 3 stängdes gångvägen mellan Blå parkens damm och bostadsbygget ”Drabanten” av säkerhetsskäl. Bostadsbyggarna ska påbörja resning av betongstommarna för byggnaderna och då får inga obehöriga vistas inom området. Gående och cyklister hänvisas via Blå gatan, i södra delen av parken, och Fyrklövergatan. Gatan är dock öppen för trafik så att man kan köra ut mot Dragonvägen.

Bilden visar lämpliga gång och cykelvägar i området

Översikt av gång- och cykelvägar, busshållplatser och omledning av fordonstrafik februari 2020

Blå parken och Arkadstråket:

Blå parken, Arkadstråket och delar av Blå gatan är nu slutbesiktigade. Parken öppnas inte förrän till våren eftersom växterna måste få tid att rota sig, men den del av Blå gatan som går genom parken är öppen för gång- och cykeltrafik.

Mälar-, Ekebo- och Husarvägen:

Själva vägen är nästan klar mellan centruminfarten och Hotellvägen men kommer inte öppna för trafik förrän till våren. Det kvarstår en del arbeten runt om vägen som måste utföras från vägytan så omledningen kommer vara kvar ett tag till. Infarten till Blå gatan från Husarvägen är emellertid öppen för trafik. På Mälarvägen och Ekebovägen fortgår arbetena med att lägga nya VA-ledningar.

Belysning i Fyrklövern:

Kommunen jobbar kontinuerligt med att förbättra belysningen så att det känns tryggt att vistas i området. Under vecka 4 gjordes en besiktning av belysningen i området för att reda ut och få ordning på den. Under kommande veckor kommer arbeten med att åtgärda anmärkningarna genomföras.

Med denna information önskar Fyrklövernprojektet dig en fantastisk fortsättning på det nya året!

Senast uppdaterad: 31 januari 2020