• Startsida
  • / Nya Husarvägen öppnar för biltrafik

Nya Husarvägen öppnar för biltrafik

Den 8 juni sker en trafikomläggning, då Husarvägen mellan Hotellvägen och Drabantgatan öppnar.

Vägen har byggts om och öppnar för biltrafik. Busshållplatserna (Vilundaparken) har också flyttats till sina permanenta lägen i höjd med ishallen.

Karta där områdena som är markerade beskrivs i texten

Arbetet med att bygga gång- och cykelvägar och planteringar längs med vägen kommer att fortsätta. Planen är att Husarvägen ska vara helt färdigbyggd under 2021.

Ombyggnaden är ett led i att hela området, tillsammans med Mälarvägen, ska få en mer stadsmässig karaktär. Det ska bli en plats med ett rikt utbud av bostäder, service och mötesplatser. Arbetet är en del av byggprojektet Fyrklövern.

Mer information om ombyggnaden av Husarvägen

Senast uppdaterad: 1 juni 2020