• Startsida
  • / Gångtunneln under Mälarvägen i korsningen Mälarvägen/Husarvägen stängs

Gångtunneln under Mälarvägen i korsningen Mälarvägen/Husarvägen stängs

Den 16 juni öppnar en ny, tillfällig, gångfålla längs med Ekebovägen och Mälarvägen upp till övergångsstället på Hotellvägen.
Anledningen är bland annat arbeten med omkoppling av fjärrvärmeledningar.

Karta med gång- och cykelvägen markerad. Området det rör sig om är beskrivet i texten.

Gångtunneln under Mälarvägen i korsningen Mälarvägen/Husarvägen stängs den 17 juni.

Arbetena beräknas pågå fram till sommaren 2021.

Senast uppdaterad: 16 juni 2020