• Startsida
  • / Trafikomläggning på Mälarvägen

Trafikomläggning på Mälarvägen

Måndag 24 augusti sker en omläggning av trafiken på Mälarvägen/Kavallerigatan. Då påbörjas arbeten med dagvatten- och vattenledningar.

Arbetena beräknas pågå i 2-3 veckor.

Drönarbild med området för arbetena markerat med en röd ring. Området är beskrivet i brödtexten.
Senast uppdaterad: 17 augusti 2020