• Startsida
  • / Underhållsarbete vid dammen i Blå parken

Underhållsarbete vid dammen i Blå parken

Nu när hösten är här och färre Väsbybor använder parken genomförs underhållsarbeten runt dammen.

Dammkonstruktionen är inte helt tät i det översta skiktet vilket gör att vattnet sjunker i två av dammens sektioner. Vi utreder nu vad felet är för att kunna åtgärda det.

Illustration över Blå parken med dammen i bakgrunden.

Visionsbild över Blå parken med dammen.

Senast uppdaterad: 15 oktober 2020