• Startsida
  • / Förslag: Nytt P-hus i klassisk stil

Förslag: Nytt P-hus i klassisk stil

Parkeringshus i klassisk arkitektur med plats för 300 parkeringar och mobila tjänster – det är kommunen och Väsbyhems nya plan för Fyrklövern.

Illustration på parkeringshuset som föreslås byggas i klassisk arkitektur med stora fönster och röd träfasad.

Parkeringshuset föreslås byggas i klassisk arkitektur med träfasader. Illustration: Brunnberg & Forshed.

Nu har kommunen tillsammans med Väsby hem och Brunnberg & Forshed Arkitektkontor tagit fram ett förslag på parkeringshuset som ska byggas i Fyrklövern, norr om Mälarvägen. Gestaltningsförslaget för parkeringshuset är i så kallad klassisk stil med träfasad.

Väsbyborna har i en tidigare medborgardialog önskat mer byggnationer i klassisk stil. Kommunen arrangerade då en markanvisningstävling där arkitekter och byggherrar tävlade om möjligheten att bygga hus i klassisk arkitektur i området. Omröstningen resulterade i tre vinnande bidrag som ska byggas i tre bostadskvarter i Fyrklövern, norr om Mälarvägen.

– När vi låter människor tycka till, då tar vi fasta på det. Parkeringshuset kommer byggas i nära anslutning till de klassiska kvarteren och därför tycker vi det passar väldigt bra om parkeringshuset går i samma klassiska stil och ger en enhetlig känsla, säger Oskar Weinmar (M), ordförande i kommunstyrelsens miljö- och planutskott.

Parkeringshuset är planerat att erbjuda cirka 300 parkeringsplatser totalt. På taket planeras ytor för dagvattenhantering. Det är även tänkt att ge utrymme för mobila tjänster som exempelvis cykelpool och pakethämtning.

I huvudsak kommer parkeringshuset vara för boende på Kavallerigatan, norr om Fyrklövern. Detta eftersom bostäderna i klassisk arkitektur är planerade att byggas på bostadsrättsföreningarnas nuvarande parkeringar. För att öka tryggheten kommer byggnaden att ha en öppen och ljus miljö. Bottenvåningen är också tänkt bidra till trygghet genom att aktivera gaturummet.

– Vi vill att invånarna ska känna trygghet när de vistas i parkeringshus. Det gör vi genom att investera i välkomnande och attraktiva byggnader som skapar rörelse. Tanken är att parkeringshuset ska ha bra belysning och flera stora fönster som bidrar till kontakt och “ögon” mot gatan, säger Oskar Weinmar (M).

Kommunen och det kommunala bostadsbolaget Väsbyhem ingick i februari 2021 en samverkansöverenskommelse som innebär att Väsbyhem ansvarar för planering, utformning och byggnation av parkeringshuset. Förslaget presenterades för kommunstyrelsens Miljö- och planutskott 16 juni.

Illustration av parkeringshuset som föreslås byggas i klassisk arkitektur med röda träfasader.

Illustration: Brunnberg & Forshed

Senast uppdaterad: 4 augusti 2021