• Startsida
  • / Finplanering av Fyrklövern under 2024

Finplanering av Fyrklövern under 2024

Arbetet med att göra Fyrklövernområdet klart fortsätter. Under 2024 färdigställer kommunen de arbeten som för närvarande kan slutföras.

Kartbild med områden där arbeten pågår utmärkta.

Kommunen arbetar vidare med att göra Fyrklövernområdet helt klart. Under år 2024 färdigställer kommunen alla arbeten på kommunal mark som kan göras klart i väntan på att de sista byggaktörerna bygger klart sina kvarter. Ytorna öppnas upp i takt med att de blir klara.

Finplaneringen är byggarbetets sista steg. Området görs då i ordning med nya markbeläggningar och kantsten, belysning och planteringar.

De blåmarkerade områdena i kartbilden ovan beräknas bli klara till sommaren 2024.

Arbetsområdenas utbredning och avspärrningar ändras i takt med att arbetena färdigställs. Hänvisningsskyltar visar framkomliga vägar i området.

Senast uppdaterad: 22 november 2023