Detaljplaner

I projektet Väsby Entré finns det en gällande detaljplan, Järnvägsparken, och en pågående detaljplan, Östra Runby med Väsby stationsområde.

Senast uppdaterad: 16 december 2020