Inbjudan till samråd för att leda om en del av Väsbyån

Upplands Väsby kommun genomför nu ett samråd och du har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till hur Väsbyån ska ledas om med mera.

I byggprojektet Väsby Entré planerar vi att bygga ett nytt stationsområde med bussterminal och resecentrum. För att kunna bygga bussterminalen som planerat måste vi leda om Väsbyån. Planen är att frilägga Väsbyån i en öppen lösning längs med bussterminalen och Industrivägen. Väsbyån blir då på nytt en del av stadsbilden och en del av ett mer sammanhängande grönt stråk.

Upplands Väsby kommun genomför i och med detta ett samråd enligt miljöbalken som innebär att du är välkommen att lämna in synpunkter på förslaget. Planerade arbeten består av att Väsbyån leds om på en del av sträckan samt att ett vandringshinder tas bort på en annan del av sträckan. Totala sträckan för planerade arbeten är ca 850 m lång och går från Anton Tamms väg till Ladbrobron. Ta del av samrådsunderlaget som innehåller information om projektet och de planerade arbetena.

Samrådsunderlaget hittar du längst ner på sidan.

Lämna synpunkter

Har du synpunkter så kan du skicka in dem skriftligt via e-post eller vanligt brev.

Till och med den 10/7 kan du skicka in dina synpunkter.

e-post: jonas.forsman@iterio.se

vanligt brev:

Iterio AB
Att: Jonas Forsman
Östgötagatan 12
116 25 Stockholm

Märk kuvertet eller mejlet med: samråd Väsbyån 2020

Senast uppdaterad: 5 juni 2020