Väsby Entré utvecklas vidare

Upplands Väsby kommun förvärvar fastigheten Nedra Runby 1:9;1:11 av FastPartner AB. Detta är ett led i den fortsatta utvecklingen av Väsby Entré stationsområdet.

Marken som Upplands Väsby kommun nu förvärvar angränsar till mark som kommunen äger.

– Att kommunen förvärvar marken innebär ett säkerställande av tillgång till mark för framtida spårområde och att Ladbrovägens utbyggnad nu säkerställs. Vidare  kan  kommunen använda marken  för etableringsytor under projektets genomförande och  för framtida verksamhetsområden nära järnvägen, säger Anne-Sophie Arbegard, projektledare för Väsby Entré/Stationsområdet.

Upplands Väsby kommun tillträder fastigheten preliminärt under januari månad år 2017.

Väsby Entré/Stationsområdet utvecklas till en ny stadsdel med trivsamma stadsmiljöer och funktionsblandade kvarter. Stadsdelen knyter ihop centrala Väsby och blir en stor mötesplats för såväl Väsbybor som regionala och internationella besökare. Närheten till Arlanda, Stockholm och Uppsala gör Väsby till en tillväxtmotor i Stockholmsregionen.  Stationen är idag en av regionens större bytespunkter och ska utvecklas till en modern och attraktiv station för resenären. 

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 22 juni 2017