Väsby Entré tar nästa steg

Nu tar Väsby Entré nästa steg genom att sätta igång arbetet med en förstudie av järnvägsparken och ett särskilt program för att säkra kvalitet i området. Detta beslutade miljö- och planutskottet under onsdagen.

– Väsby Entré är ett stort projekt som är en del av framtidens Väsby. Det blir mycket intressant att nu starta med kvalitetsprogrammet och arbetet med Järnvägsparken, säger Anne-Sophie Arbegard
projektledare för Väsby Entré.

Arbetet med förstudien kommer att ske tillsammans med Väsbyhem. I arbetet kommer man att titta på områdets avgränsning och vilka förutsättningar det finns för ny exploatering, upprustning och användning av befintliga byggnader samt se över en eventuell flytt av stationshusen. I arbetet ingår också att träffa överenskommelser med nuvarande hyresgäster och arrendatorer samt att upprätta ett förslag till avtal mellan Väsbyhem och kommunen.

– I Väsby är det mycket på gång och det känns bra att få vara delaktig i arbetet med stationsområdet och den nya stadsdelen som kommer att växa fram där. Vi strävar alltid efter att kunna erbjuda våra kunder det bästa boendet och ser detta som en spännande utveckling, säger Amra Barlov
Lindqvist VD Väsbyhem.

Väsby Entré planeras bli en ny stadsdel med trivsamma stadsmiljöer och kvarter med bostäder blandat med butiker och andra lokaler. Stadsdelen ska knyta ihop centrala Väsby och bli en stor mötesplats för såväl väsbybor som regionala och internationella besökare. Stationen är idag en av regionens större bytespunkter och ska utvecklas till en modern och attraktiv station för resenären.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 22 juni 2017