• Startsida
  • / Intensiv höst för Väsby Entré

Intensiv höst för Väsby Entré

Många saker är på gång inom Väsby Entré/Stationsområdet och denna höst har speglats av ett intensivt arbete.

– Tack till alla er som engagerar er i Väsby Entré. Just nu arbetar vi för fullt med synpunkterna som kommit in under programsamrådet. Parallellt pågår arbete med ett kvalitetsprogram som beskriver hur vi åstadkommer hög kvalitet i stadsrummen på de allmänna ytorna, säger Magdalena Lundberg, biträdande projektledare för Väsby Entré.

För att alla medborgare och intresserade ska kunna följa arbetet med Väsby Entré lanseras en ny webbplats där all information kring projektet kommer att samlas. Väsby Entrés nya webbplats kommer att lanseras i början på 2015.

Det omarbetade planprogrammet, samrådsredogörelsen som sammanfattar och bemöter de inkomna synpunkterna samt kvalitetsprogrammet kommer att presenteras för kommunstyrelsen i början på 2015.

Utöver detta pågår arbetet med en förstudie på östra sidan för att klargöra förutsättningarna för ny exploatering, upprustning och användning av befintliga byggnader i järnvägsparken och eventuell flytt av stationshusen. Arbetet sker tillsammans med AB Väsbyhem.

Dessutom har projektets styrgrupp, miljö- och planutskottet, gett projektet Väsby Entré i uppdrag att påbörja arbetet med att förbereda för en projekttävling som ska omfatta en mindre del av den västra sidan. Projekttävlingen riktar sig till byggherrar och arkitekter som tillsammans ska ta fram förslag på framtidens boende.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 22 juni 2017