• Startsida
  • / Väsby tar nästa steg med detaljplan om Järnvägsparken

Väsby tar nästa steg med detaljplan om Järnvägsparken

Projektet Väsby Entré/Stationsområdet tar nästa steg i planprocessen. Planprogrammet godkändes den 2 mars av kommunstyrelsen och det första delprojektet, detaljplan Järnvägsparken, som omfattar cirka 170 nya lägenheter har påbörjats.

– Det känns bra att vi nu tar steget in i nästa skede i processen. Vi rivstartar med en tidig dialog för Järnvägsparken den 16 mars, som utgör starten för detaljplanearbetet. Sedan följer ytterligare detaljplaner, säger Anne-Sophie Arbegard, projektledare Väsby Entré/Stationsområdet.

Det framtagna planprogrammet för Väsby Entré/Stationsområdet möjliggör för upp till 1000 nya bostäder och 30 000 kvm kontor och innebär att stationen genomgår en omfattande modernisering med ny bussterminal, nya broar över järnvägen med entréer till tågstationen och ny infarts- och cykelparkering.

Väsby station är en av de större bytespunkterna mellan pendeltåg och buss i norra Stockholmsregionen.

– Väsby Entré är en viktig del i kommunens utveckling och tillväxt. Väsbys satsning på nya attraktiva bostäder nära bra kommunikationer gör Väsby Entré till ett nyckelprojekt för både Stockholmsregionen och Arlandaregionen, säger Mathias Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande.

Väsby planerar att växa till 63 000 invånare till år 2040. Arbetet med en delregional utvecklingsplan för Arlandaregionen har påbörjats. I centrala delarna av Väsby planeras 1700 lägenheter i projektet Fyrklövern och på västra sidan om stationen har bygget av Eds Allé startat.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 22 juni 2017