• Startsida
  • / Väsbybon vill ha sittplats i Järnvägsparken

Väsbybon vill ha sittplats i Järnvägsparken

Dialogen om framtidens Järnvägspark lockade drygt etthundra väsbybor. Öppna gröna ytor med lummighet, lekplatser, boulebanor, bra belysning och många sittplatser var några av de många förslag som medborgarna lämnade.

– Det är jätteroligt att så många väsbybor kom på dialogen och att de är så engagerade i hur framtidens Järnvägspark kan komma att se ut. Många bra och intressanta förslag kom in och ger oss en bra grund för det kommande arbetet, säger Annica Karlsson, planarkitekt Upplands Väsby kommun.

Under öppet hus kunde besökarna även ta del av hur den nya bebyggelsen i området kommer att kunna se ut, vad som händer med den äldre bebyggelsen.

Det presenterades också hur arbetet med trafik- och parkeringsfrågorna i kommande detaljplanearbetet för Järnvägsparken, ett arbete som sker tillsammans med Väsbyhem, väntas ske.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 22 juni 2017