• Startsida
  • / Information om infartsparkeringar i stationsområdet

Information om infartsparkeringar i stationsområdet

Infartsparkeringarna på den östra sidan om järnvägen påverkas i samband med anläggande av ny gata samt förändring i etableringsyta.

Den norra infartsparkeringen

Inom projektet Tegelbruket, har en ny gata börjat anläggas på en del av infartsparkeringen. Det är tio parkeringsplatser som tagits bort. Parkeringsplatserna kommer inte att ersättas.

Den södra infartsparkeringen

Infartsparkeringen söder om Bankes bro har två fastighetsägare. Kommunen äger ytan närmast stationen i norr, vilken har 120 parkeringsplatser och PEAB äger den södra delen med 65 parkeringsplatser. Eftersom Peab äger marken kan de komma att börja ta ut avgift för de 65 parkeringsplatserna på sin mark. Parkeringsplatserna som ligger på kommunens mark påverkas inte.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 22 juni 2017