• Startsida
  • / Pressinbjudan: Samrådsmöte detaljplan Järnvägsparken

Pressinbjudan: Samrådsmöte detaljplan Järnvägsparken

Den 23 september klockan 18.30-20.30 är det dags för samrådsmöte för detaljplan Järnvägsparken, som är den första detaljplanen inom projektet Väsby Entré/Stationsområdet.

I våras hölls ett dialogmöte där väsbybor framförde många spännande synpunkter och idéer som tagits i beaktande i planeringen av Järnvägsparken.

Syfte med detaljplanen är dels att bevara och utveckla Järnvägsparken med de kulturhistoriska byggnaderna Henriksborg och Villa Korpkulla där parken föreslås öppnas upp och göras mer tillgänglig med nya promenadstråk, sittplatser, aktivitetspark och planteringar.Dels att pröva möjligheten att uppföra tre flerbostadshus.Arbetet med denna detaljplan sker i samarbete med Väsbyhem.

Sakägare, myndigheter och organisationer har fått inbjudan med samrådshandlingar men alla kommuninvånare är välkomna till mötet.

För mer information:
Annica Karlsson, planarkitekt Upplands Väsby kommun: 073-910 46 73
Anna Malm Kelfve, presskontakt: 073-910 43 25

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 6 september 2017