• Startsida
  • / Många deltog i dialogen om Väsby station

Många deltog i dialogen om Väsby station

Det var många som ville vara med och prata om Väsby station och resefunktioner under den 6 dagar långa medborgardialogen. Sammanlagt har 363 enkätsvar kommit in.

Dialogen kring resefunktioner var planerad till perioden 4-10 november, med uppsökande dialoger i Väsby station, Väsby nya gymnasium och öppna förskolan under denna period samt med en webbaserad enkät.

En sammanfattande återkoppling av dialogen finns publicerad här Länk till annan webbplats..

Det som framkommit i dialogen kommer att tas med i arbetet med resefunktioner som sker nu inom Väsby Entré. Arbetet planeras att vara klart juni 2016.

Delar av svaren kommer också att tas med i arbetet med översiktsplanen.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 27 juni 2017