• Startsida
  • / Väsby Entré ska stå klart 2026

Väsby Entré ska stå klart 2026

Väsby Entré föreslås stå klart omkring år 2026 och byggs i etapper. I måndags beslutade kommunstyrelsen om strategi för genomförande och detaljplaneuppdrag. De olika etapperna är: Järnvägsparken, stationsområdet samt bostäder med mera på västra sidan om järnvägen.

– Vi bygger en levande stad för människor som älskar närheten till både city och naturen. Den stad som växer fram ger fler människor chansen att bo och jobba nära pendeln. Väsby Entré är en viktig del i Upplands Väsbys framtidsbygge, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Just nu pågår detaljplanearbete för den första etappen som är Järnvägsparken. På kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutades om detaljplanearbete för etapperna Stationsområdet samt bostäder med mera på västra sidan om järnvägen som planeras starta i början på nästa år. Då togs också beslut om strategin för genomförandet av Väsby Entré.

– Det här förslaget visar ett möjligt scenario för genomförande av Väsby Entré. Det bygger på den kunskap om projektet och hur alla dess komplexa delar hänger ihop, säger Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré.

De investeringar som berör kommunen beräknas bli cirka 850 miljoner kronor, fördelat över cirka 10 år fram till år 2026. I projektet finns tunga investeringar, med till exempel broarna över järnvägen och utbyggnaden av Ladbrovägen och dess anslutning till Mälarvägen. Intäkter genom försäljning av byggrätter, det vill säga mark, och ersättning för gatukostnad bedöms bli cirka 565 miljoner kronor fördelat över tio år. Det ger en nettokostnad för kommunen på 285 miljoner kronor för genomförandet av Väsby Entré. Kommunens bedömning är att nettokostnaden kommer att hamna mellan 300 och 400 miljoner kronor.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 6 september 2017