• Startsida
  • / Stort engagemang vid seminarium om nyttan med Väsby Entré

Stort engagemang vid seminarium om nyttan med Väsby Entré

Byggandet av Väsby Entré och utvecklingen av stationsområdet kan skapa en massa nytta för väsbyborna, kommunen och hela regionen. Men hur mycket nytta kan det skapa? Erfarna forskare och utredare bjöd in politiker och högre tjänstemän inom kommunen för att svara på den frågan.

Göran Cars, ledde samtalet.

Det blev en innehållsrik och inspirerande förmiddag där det pratades om Väsbys förmånliga läge mellan två av landets mest expansiva områden, Stockholm och Uppsala. Och närheten till Arlanda flygplats och därmed resten av världen.

I det som kommer att bli Väsby Entré kommer stationsområdet att få en renässans och området ska myllra av liv – för väsbybor, pendlare och företagare. En ny stadsdel kommer att utvecklas där närheten till kultur, service och handel ihop med grönområden kommer att sätta människan i fokus.

Göran Cars, professor i samhällsplanering vid Kungliga Tekniska högskolan och som sedan flera år tillbaka arbetar med stadsomvandlingen i Kiruna, modererade seminariet som växlade mellan presentationer om nyttan med Väsby Entré och intressanta inspel och frågor från politiker och tjänstemän.

Väsby vill bli framtidens stad i norra Storstockholm med nytta för alla – från väsbybor – till näringslivet och alla däremellan. Det kan Väsby Entré hjälpa till att förverkliga. Häng med på resan!

Kontakta oss

Anne-Sophie Arbegard

Projektledare

Senast uppdaterad: 6 september 2017