• Startsida
  • / Projektgruppen för Väsby Entré på studiebesök i Småland

Projektgruppen för Väsby Entré på studiebesök i Småland

Byggandet av Väsby Entré och utvecklingen av stationsområdet kan skapa en massa nytta för väsbyborna, kommunen och hela regionen. Men hur mycket nytta kan det skapa? Erfarna forskare och utredare bjöd in politiker och högre tjänstemän inom kommunen för att svara på den frågan.

Den första dagen besöktes Huskvarna där kommunen är i full gång med att bygga ett nytt stadshus. Gruppen åkte sedan vidare till Jönköping för ett besök i det höghus som i folkmun kallas ”toarullen” och Munksjöstaden, en stadsdel som är under utveckling. Där lyssnade gruppen på flera intressanta föreläsningar. Henrik Gustafsson, fastighetsansvarig på Södra Munksjöns Utveckling AB, berättade om det pågående bygget av stadshuset i Huskvarna och Tommy Fritz, vd för det lokala fastighetsbolaget Tosito, berättade om utvecklandet av Munksjöstaden.

Dagen avslutades i Jönköpings kommunhus där den biträdande stadsbyggnads-direktören, Christina Stenberg, pratade om flera utvecklingsprojekt som pågår i kommunen.

Från längst upp i höghuset ”toarullen” ser man ut över stadsdelen Munksjöstaden, och resten av Jönköping.

Dag två inleddes med ett besök på Växjö kommun där projektgruppen fick en presentation av Paul Herbertsson, chefen för planeringskontoret. Han höll ett föredrag om utvecklingen av deras stationsområde. Mycket inspiration fanns att hämta då det finns många likheter mellan det arbete som Växjö kommun är mitt uppe i och Väsby Entré. Innan bussen tog oss tillbaka till Upplands Väsby hann vi även med ett besök på stationshuset i Vetlanda och Nässjös stations-område.

Det var två intensiva dagar fyllda med inspirerande studiebesök, intressanta samtal och många nya intryck som projektgruppen tar med sig in i det fortsatta arbetet med förverkligandet av Väsby Entré.

Paul Herbertsson, chef för planeringskontoret på Växjö kommun, berättar om utvecklandet av Växjös stationsområde.

Kontakta oss

Anne-Sophie Arbegard

Projektledare

Senast uppdaterad: 22 juni 2017