• Startsida
  • / Tillfällig etablering i Järnvägsparken

Tillfällig etablering i Järnvägsparken

Kommunen lånar ut mark för att underlätta färdigställandet av kvarteret Tegelbruket. Byggprojektet som ligger granne med Järnvägsparken får låna mark för tillfällig etableringsyta under ett års tid.

Det är fastighetsbolaget JM som bygger cirka 150 lägenheter i kvarteret Tegelbruket. Bostadsprojektet byggs i tre etapper och planeras vara klart 2018.

Den tillfälliga etableringsytan ligger i den sydostliga delen av Järnvägsparken, intill områdets befintliga bebyggelse.

Byggtakten av nya bostäder är den högsta i kommunen på 20 år och man ser extra positivt på bostäder som byggs centralt i Väsby, i nära anslutning till pendeltågsstationen. Det bidrar till att såväl Upplands Väsby som hela Stockholmsregionen kan utvecklas och växa.

– Det känns därför som en självklarhet att låna ut marken till JM, säger David Hess, biträdande projektchef Väsby Entré.

Senast uppdaterad: 21 juni 2017