• Startsida
  • / Detaljplanen för Järnvägsparken i Väsby har vunnit laga kraft

Detaljplanen för Järnvägsparken i Väsby har vunnit laga kraft

Beslut om antagande av detaljplanen för Järnvägsparken i Väsby har vunnit laga kraft. Järnvägsparken är den första detaljplanen i projektet Väsby Entré och omfattar cirka 170 lägenheter för unga och studenter, utvecklande av befintlig park och restaurering av de kulturhistoriska värdefulla byggnaderna.

Bild: MAF Arkitekter

–Framtidens Väsby håller på att skapas. Stationen och utformningen av områdena runtomkring är en nyckel i det arbetet. Nu när detaljplanen har vunnit laga kraft kan vi arbeta vidare med att utveckla de centrala delarna av Väsby, säger Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré.

Det första som kommer att göras i Järnvägsparken är det inledande restaureringsarbetet av parkens kulturhistoriskt värdefulla byggnader, Henriksborg och Villa Korpkulla med tillhörande förråd och uthus.

Planområdet för Järnvägsparken ligger strax norr om Upplands Väsby station och angränsar till Industrivägen och Tegelvägen i öster och till järnvägen i väster. Förarbetet med Järnvägsparken är ett samarbete mellan kommunen och det kommunala allmännyttiga bostadsföretaget Väsbyhem.

–Väsbyhem har, med målet att skapa en levande stadsdel för väsbyborna, arbetat tillsammans med kommunen med Järnvägsparken sedan 2014. Att arbetet nu kan gå från planeringsstadiet mot ett förverkligande känns väldigt roligt, säger Amra Barlov Lindqvist, VD på Väsbyhem.

Senast uppdaterad: 22 juni 2017