• Startsida
  • / Väsby Entré presenteras för länsstyrelsen

Väsby Entré presenteras för länsstyrelsen

På onsdagen presenteras planerna för Väsby Entré för länsstyrelsen. Presentationen görs av Mathias Bohman (S), ordförande för kommunstyrelsen i Upplands Väsby.

I projektet Väsby Entré utvecklar kommunen stationsområdet för att göra det ännu lättare att åka kollektivt och byta mellan olika trafikslag. I projektet ingår också fler än 1 000 nya bostäder i flerfamiljshus samt lokaler på 30 000 kvadratmeter för butiker och kontor.

– Väsby Entré är kommunens största satsning någonsin. De närmaste tio åren kommer vi att investera 850 miljoner kronor i Väsby Entré. Satsningen på Väsby Entré passar dessutom väl in i landstingets förslag om att de kommande snabbpendeltågen ska stanna i Upplands Väsby, säger Mathias Bohman.

Upplands Väsby och länets övriga kommuner är i dag inbjudna till en hearing hos länsstyrelsen om sina prioriteringar när det gäller framtida satsningar på infrastruktur. Upplands Väsby uppmanar länsstyrelsen att avsätta statliga medel för Väsby Entré i den kommande planen för regional transportinfrastruktur.

– Hela Stockholmsregionen växer. Alla kommuner i länet har i dag bostadsbrist och många lider av trafikinfarkt. Vi i Upplands Väsby tar vårt ansvar genom att bygga Väsby Entré, säger Mathias Bohman.

Väsby Entré syftar till att utveckla centrala Väsby och förbättra kollektivtrafiken för alla väsbybor. Projektet är också en förutsättning för kommunens planer på att bygga 10 000 nya bostäder och växa med 20 000 personer till år 2040.

Senast uppdaterad: 21 juni 2017