• Startsida
  • / Rivning av brandskadad byggnad i Järnvägsparken

Rivning av brandskadad byggnad i Järnvägsparken

En mindre byggnad i Järnvägsparken har utsatts för brand. För att säkerställa allmänhetens säkerhet rivs nu resterna av byggnaden.

Från vänster: David Hess, biträdande projektchef för Väsby Entré, och Niklas Claesson, säkerhetssamordnare på Upplands Väsby kommun. På grävmaskinen ser du Åke Tammi.

– Det är tur att ingen kom till skada under branden. För att garantera säkerheten hos människor som rör sig i parken rivs nu de resterande delarna av byggnaden, säger Niklas Claesson, säkerhetssamordnare på Upplands Väsby kommun.

Det var under julhelgen som en mindre byggnad i anslutning till de gamla tennisbanorna i Järnvägsparken utsattes för så kraftig eldsvåda att de resterande delarna av byggnaden nu måste rivas.

– Vi har inväntat klartecken på att få riva den aktuella byggnaden i Järnvägsparken på ett korrekt sätt. Nu när vi har fått det arbetar vi så snabbt det går, säger David Hess, biträdande projektchef för stadsutvecklingsprojektet Väsby Entré.

Den brandutsatta byggnaden och marken runt omkring kommer efter rivningen att stängslas in. Den ligger inom planområdet för den nyligen godkända detaljplanen för Järnvägsparken, som är den första etappen inom stadsutvecklingsprojektet Väsby Entré.

Området kommer att vara fortsatt instängslat i väntan på det planerade markarbetet för byggnationen av Åhusen, vilket är en del av detaljplanen för Järnvägsparken. Åhusen är tre flerbostadshus med cirka 170 lägenheter som byggs av det kommunala allmännyttiga bostadsföretaget Väsbyhem. Preliminär byggstart är 2018.

Senast uppdaterad: 22 juni 2017