• Startsida
  • / Upplands Väsby på tionde plats i bostadsbyggande i Stockholms län

Upplands Väsby på tionde plats i bostadsbyggande i Stockholms län

Upplands Väsby hamnar på tionde plats av de 26 kommunerna i Stockholms län när det gäller antal planerade bostäder per invånare. Kommunen har de senaste fyra åren tagit fram detaljplaner med över 3 200 bostäder.

– Stockholmsregionen växer just nu snabbast i Europa. För att möta behovet av nya bostäder tar Upplands Väsby sitt ansvar och bygger mängder av nya bostäder. Totalt planerar Väsby 10 000 nya bostäder i kommunen fram till år 2040, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Enligt länsstyrelsens sammanställning över de senaste årens bostadsplanering ligger Upplands Väsby på tionde plats av de 26 kommunerna i Stockholms län när det gäller antal planerade bostäder per invånare. Upplands Väsby har de senaste fyra åren rapporterat in planer på över 3 200 bostäder.

– Dessutom planeras nu över 1 000 nya bostäder i Väsby Entré, där vi samtidigt utvecklar stationsområdet för smidiga resor och övergångar mellan cykel, bil, buss och pendeltåg. De trafiksatsningarna är helt avgörande för alla bostäder som vi planerar för i Upplands Väsby, säger Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré.

Sammanställningen bygger på detaljplaner som inkommit till Länsstyrelsen. De senaste fyra åren, mellan 2012 och 2016, femdubblades antalet inlämnade detaljplaner i Stockholms län.

Senast uppdaterad: 21 juni 2017