• Startsida
  • / Arbetet med detaljplanen för Väsby Entré går in i en ny fas

Arbetet med detaljplanen för Väsby Entré går in i en ny fas

En ny projektledare för Väsby Entrés största detaljplan är nu på plats. Med det går stadsutvecklingsprojektets detaljplanearbete in i en ny fas.

Markanvändningskarta från planprogrammet för Väsby Entré/Stationsområdet.

Arbetet med detaljplanen, alltså den handling kommunen använder för att bestämma hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut, har gått in i en mer intensiv fas. Detta sedan Väsby Entré har fått en ny projektledare, Christina Johansson, som ska leda detaljplanearbetet.

– För mig är det viktigt att fokusera på uppdraget och få arbetsro i att lägga upp planarbetet på bästa sätt, säger Christina Johansson, projektledare för Väsby Entrés detaljplan.

Christina Johansson har arbetat på Upplands Väsby kommun sedan april 2015. Hon har tidigare varit plan- och exploateringschef på Järfälla kommun. Innan uppdraget med att färdigställa detaljplanen för Väsby Entré projektledde hon arbetet med den nya översiktsplanen för Upplands Väsby kommun.

– Det känns fantastiskt att ha Christina på plats. Hennes erfarenhet och kunskap blir en tillgång i arbetsgruppen som arbetar med att utveckla Väsbys stationsområde till en ny levande stadsdel, säger Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré.

Väsby Entré planeras bli en ny stadsdel, med en attraktiv station med handel, service och bostäder, samt en knutpunkt för kollektivtrafik. Projektet påbörjades 2010 och en utgångspunkt i detaljplanearbetet har varit att länka samman den östra och västra delen av Väsby stations spårområde.

Senast uppdaterad: 22 juni 2017