• Startsida
  • / Hållbarhet ges fokus i Väsby Entrés detaljplanearbete

Hållbarhet ges fokus i Väsby Entrés detaljplanearbete

Hållbarhetsfrågor får en central roll i arbetet med att utarbeta detaljplanen för Väsby Entré.

– Att arbeta med hållbarhetsfrågor är inget nytt för kommunen. Det som är utmärkande för detta projekt är att vi i planarbetet arbetar med social och ekonomisk hållbarhet på samma sätt som vi arbetar med miljöfrågor. Det är ett spännande och utmanande arbete som vi har framför oss, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelseordförande i Upplands Väsby.

I Väsby Entré-projektet kommer en hållbarhetsbedömning att göras, utöver den obligatoriska miljökonsekvensbeskrivningen, det vill säga den beskrivning som identifierar ett planerat projekts miljöpåverkan.

Utöver miljöaspekterna kommer även de sociala och ekonomiska effekterna av projektet att kartläggas. Det handlar bland annat om att skapa förutsättningar för olika människor att bo i den nya stadsdelen. Men även trygghet i form av att placera byggnader och natur på sätt som gör att människor upplever området som öppet och tryggt.

– Vi väljer att arbeta på detta sätt för att kvalitetssäkra detaljplanen. Fördelarna är givetvis att vi säkrar att detaljplanen bidrar till ett långsiktigt hållbart Väsby, säger Christina Johansson, projektledare i Upplands Väsby kommun.

I och med hållbarhetsbedömningen kommer detaljplanen att granskas av experter inom de tre hållbarhetsområdena samtidigt som planen skapas. Det innebär att eventuella komplikationer eller problem som detaljplanen skulle kunna orsaka kommer att hinna fångas upp i ett tidigt skede och kan förebyggas.

Hållbarhetsbedömningen sker löpande i projektet och kommer att resultera i en rapport och en plan som bidrar till hållbar utveckling.

Senast uppdaterad: 21 juni 2017