• Startsida
  • / Seminarium: Nya lösningar vid befintliga spår kan mildra bostadskrisen

Seminarium: Nya lösningar vid befintliga spår kan mildra bostadskrisen

Bostäder nära befintliga pendeltågstationer och nya lösningar med tvärförbindelser. Det efterlystes på ett seminarium som Väsby Entré arrangerade i slutet av maj om hur de norra delarna av Stockholms län kan utvecklas när det gäller bostäder och infrastruktur.

De norra delarna av Stockholmsregionen växer snabbt, men bostadsbristen och trafikinfarkten bromsar näringslivets utveckling. För att råda bot på växtvärken behöver kollektivtrafiken och bostadsbyggande i nära anslutning till kollektivtrafiken stå i fokus. Det var ett av budskapen på ett seminarium den 23 maj som arrangerades av Upplands Väsby kommun. I panelen som modererades av Upplands Väsbys stadsutvecklingschef Fredrik Drotte medverkade trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons, Stockholms Handelskammares vd Maria Rankka och länsstyrelsens trafikdirektör Robert Örtegren.

Mathias Bohman som är ordförande för kommunstyrelsen i Upplands Väsby var mycket nöjd med frukostseminariet:

– De allra klokaste investeringarna för att minska bostadsbristen och trafikproblemen görs i direkt anslutning till välfungerande kollektivtrafik. I Upplands Väsby tar vi vår del av ansvaret genom projektet Väsby Entré, där vi utvecklar stationsområdet för smidigt resande och fler än 1 000 nya bostäder, sade Mathias Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby.

Seminariets paneldeltagare: länsstyrelsens trafikdirektör Robert Örtegren, Stockholms Handelskammares vd Maria Rankka, trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons och seminariets moderator Fredrik Drotte, Upplands Väsby kommuns stadsutvecklingschef.

Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons betonade under seminariet vikten av att riva barriärerna och jobba tillsammans för att hitta nya lösningar för ett ökat bostadsbyggande och en bättre kollektivtrafik.

– När Stockholmsregionen växer som den gör nu måste vi tänka nytt. Vi måste jobba och bo i nya stråk och då blir tvärförbindelser extremt viktiga. Jag tror att stråket Upplands Väsby – Sollentuna – Täby är underutnyttjat när det gäller bostadsbyggande och kollektivtrafik, sade Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd i Stockholms län.

Du kan se webbsändningen från seminariet i efterhand, du hittar den första delen här Länk till annan webbplats. och den andra delen här Länk till annan webbplats. på Upplands Väsbys kommuns Facebooksida.

Senast uppdaterad: 22 juni 2017