• Startsida
  • / Ta del av Väsby Entrés markanvisningsstrategi

Ta del av Väsby Entrés markanvisningsstrategi

I april 2017 godkände kommunstyrelsen förslaget för Väsby Entrés markanvisningsstrategi, det dokument som ger riktlinjer för hur marken i projektområdet ska utvecklas.

Här kan du ta del av markanvisningsstrategin. Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

Markanvisningen för Väsby Entré är grunden för samarbetet kring den utveckling och exploatering som kommunen vill uppnå i stationsområdet. Det ger riktlinjer om hur kommunen kan knyta till sig lämpliga byggintressenter. Till grund för detta arbete vilar ett beslut som togs i kommunstyrelsen den andra mars 2015 som gav kontoret för samhällsbyggnad uppdraget att ha en fortsatt dialog med byggintressenter.

Upplands Väsby kommun har tillkännagivit vilka 15 byggherrar som gått vidare Länk till annan webbplats. till ett andra urval i markanvisningsprocessen. Vidare förhandling med de 15 aktörerna kommer att ske under hösten 2017 och våren 2018, men ytterligare byggherrar kan tillkomma under förhandlingsprocessen.

Därefter fattas beslut om vilka aktörer som får markanvisningsavtal. Dessa avtal kommer att godkänns av kommunstyrelsen. Vid slutet av detaljplaneprocessen upprättas ett genomförandeavtal som godkänns av kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad: 22 juni 2017